Case: Hei Vinn!

Hei Vinn!

“Only 3 experts in the kitchen at the same time”

Vi fick i uppdrag att ta fram kommunikation till Vinns lokaler på Kvarnberget i Göteborg.

Vinn är en plats för små, snabba och nischade bolag där flera hundra experter har varit samlade under ett tak innan världen förändrades.

För att kunna ha ett öppet och säkert kontor har vi arbetat fram riktlinjer, roterande schema och kommunikation för en ny verklighet.

Under maj och juni anpassar vi också interiören och skapar möjligheter för utomhusarbete.